Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46172 Co je to vazivo?

ID46177 Jak dělíme chrupavku?

ID46173 Kde se nachází příčně pruhovaná tkáň srdeční?

ID46180 Co jsou to chondrocyty?

ID46186 Kde se nachází retikulární epitel?

ID46188 Kdo má více osseinu?

ID46170 Kde se nachází mnohovrstevný dlaždicový epitel?

ID46175 Co je to ossein?

ID46169 Jaké jsou typy tkání?

ID46183 Co jsou to tubolózní žlázy?