Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46169 Jaké jsou typy tkání?

ID46170 Kde se nachází mnohovrstevný dlaždicový epitel?

ID46175 Co je to ossein?

ID46171 Co jsou to sekreční a exkreční žlázy?

ID46188 Kdo má více osseinu?

ID46180 Co jsou to chondrocyty?

ID46166 Co je to cytologie

ID46173 Kde se nachází příčně pruhovaná tkáň srdeční?

ID46186 Kde se nachází retikulární epitel?

ID46182 bb. Cortiho orgán je: