Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46174 Kde se nachází hladká tkáň svalová?

ID46188 Kdo má více osseinu?

ID46167 Jak třídíme biologické vědy?

ID46182 bb. Cortiho orgán je:

ID46175 Co je to ossein?

ID46169 Jaké jsou typy tkání?

ID46172 Co je to vazivo?

ID46168 Co je to orgánová soustava?

ID46177 Jak dělíme chrupavku?

ID46166 Co je to cytologie