Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46182 bb. Cortiho orgán je:

ID46180 Co jsou to chondrocyty?

ID46168 Co je to orgánová soustava?

ID46167 Jak třídíme biologické vědy?

ID46166 Co je to cytologie

ID46170 Kde se nachází mnohovrstevný dlaždicový epitel?

ID46169 Jaké jsou typy tkání?

ID46175 Co je to ossein?

ID46183 Co jsou to tubolózní žlázy?

ID46174 Kde se nachází hladká tkáň svalová?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.