Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46175 Co je to ossein?

ID46170 Kde se nachází mnohovrstevný dlaždicový epitel?

ID46182 bb. Cortiho orgán je:

ID46172 Co je to vazivo?

ID46180 Co jsou to chondrocyty?

ID46183 Co jsou to tubolózní žlázy?

ID46186 Kde se nachází retikulární epitel?

ID46177 Jak dělíme chrupavku?

ID46188 Kdo má více osseinu?

ID46168 Co je to orgánová soustava?