Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46169 Jaké jsou typy tkání?

ID46188 Kdo má více osseinu?

ID46182 bb. Cortiho orgán je:

ID46171 Co jsou to sekreční a exkreční žlázy?

ID46172 Co je to vazivo?

ID46166 Co je to cytologie

ID46167 Jak třídíme biologické vědy?

ID46174 Kde se nachází hladká tkáň svalová?

ID46175 Co je to ossein?

ID46183 Co jsou to tubolózní žlázy?