Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46166 Co je to cytologie

ID46186 Kde se nachází retikulární epitel?

ID46173 Kde se nachází příčně pruhovaná tkáň srdeční?

ID46177 Jak dělíme chrupavku?

ID46175 Co je to ossein?

ID46171 Co jsou to sekreční a exkreční žlázy?

ID46174 Kde se nachází hladká tkáň svalová?

ID46182 bb. Cortiho orgán je:

ID46180 Co jsou to chondrocyty?

ID46183 Co jsou to tubolózní žlázy?