Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46182 bb. Cortiho orgán je:

ID46172 Co je to vazivo?

ID46168 Co je to orgánová soustava?

ID46171 Co jsou to sekreční a exkreční žlázy?

ID46175 Co je to ossein?

ID46174 Kde se nachází hladká tkáň svalová?

ID46170 Kde se nachází mnohovrstevný dlaždicový epitel?

ID46167 Jak třídíme biologické vědy?

ID46188 Kdo má více osseinu?

ID46177 Jak dělíme chrupavku?