Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46170 Kde se nachází mnohovrstevný dlaždicový epitel?

ID46171 Co jsou to sekreční a exkreční žlázy?

ID46186 Kde se nachází retikulární epitel?

ID46172 Co je to vazivo?

ID46177 Jak dělíme chrupavku?

ID46180 Co jsou to chondrocyty?

ID46182 bb. Cortiho orgán je:

ID46174 Kde se nachází hladká tkáň svalová?

ID46168 Co je to orgánová soustava?

ID46166 Co je to cytologie