Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46186 Kde se nachází retikulární epitel?

ID46175 Co je to ossein?

ID46174 Kde se nachází hladká tkáň svalová?

ID46166 Co je to cytologie

ID46177 Jak dělíme chrupavku?

ID46183 Co jsou to tubolózní žlázy?

ID46167 Jak třídíme biologické vědy?

ID46170 Kde se nachází mnohovrstevný dlaždicový epitel?

ID46173 Kde se nachází příčně pruhovaná tkáň srdeční?

ID46171 Co jsou to sekreční a exkreční žlázy?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.