Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46182 bb. Cortiho orgán je:

ID46170 Kde se nachází mnohovrstevný dlaždicový epitel?

ID46173 Kde se nachází příčně pruhovaná tkáň srdeční?

ID46188 Kdo má více osseinu?

ID46180 Co jsou to chondrocyty?

ID46168 Co je to orgánová soustava?

ID46183 Co jsou to tubolózní žlázy?

ID46172 Co je to vazivo?

ID46177 Jak dělíme chrupavku?

ID46167 Jak třídíme biologické vědy?