Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46173 Kde se nachází příčně pruhovaná tkáň srdeční?

ID46175 Co je to ossein?

ID46188 Kdo má více osseinu?

ID46180 Co jsou to chondrocyty?

ID46166 Co je to cytologie

ID46172 Co je to vazivo?

ID46182 bb. Cortiho orgán je:

ID46170 Kde se nachází mnohovrstevný dlaždicový epitel?

ID46168 Co je to orgánová soustava?

ID46186 Kde se nachází retikulární epitel?