Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46175 Co je to ossein?

ID46168 Co je to orgánová soustava?

ID46183 Co jsou to tubolózní žlázy?

ID46173 Kde se nachází příčně pruhovaná tkáň srdeční?

ID46186 Kde se nachází retikulární epitel?

ID46177 Jak dělíme chrupavku?

ID46182 bb. Cortiho orgán je:

ID46169 Jaké jsou typy tkání?

ID46174 Kde se nachází hladká tkáň svalová?

ID46166 Co je to cytologie