Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46180 Co jsou to chondrocyty?

ID46175 Co je to ossein?

ID46172 Co je to vazivo?

ID46186 Kde se nachází retikulární epitel?

ID46173 Kde se nachází příčně pruhovaná tkáň srdeční?

ID46170 Kde se nachází mnohovrstevný dlaždicový epitel?

ID46177 Jak dělíme chrupavku?

ID46183 Co jsou to tubolózní žlázy?

ID46174 Kde se nachází hladká tkáň svalová?

ID46171 Co jsou to sekreční a exkreční žlázy?