Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46169 Jaké jsou typy tkání?

ID46170 Kde se nachází mnohovrstevný dlaždicový epitel?

ID46182 bb. Cortiho orgán je:

ID46180 Co jsou to chondrocyty?

ID46172 Co je to vazivo?

ID46183 Co jsou to tubolózní žlázy?

ID46177 Jak dělíme chrupavku?

ID46167 Jak třídíme biologické vědy?

ID46174 Kde se nachází hladká tkáň svalová?

ID46168 Co je to orgánová soustava?