Somatologie - Základní vlastnosti živé hmoty a tkáně

ID46183 Co jsou to tubolózní žlázy?

ID46174 Kde se nachází hladká tkáň svalová?

ID46167 Jak třídíme biologické vědy?

ID46173 Kde se nachází příčně pruhovaná tkáň srdeční?

ID46188 Kdo má více osseinu?

ID46186 Kde se nachází retikulární epitel?

ID46168 Co je to orgánová soustava?

ID46182 bb. Cortiho orgán je:

ID46170 Kde se nachází mnohovrstevný dlaždicový epitel?

ID46177 Jak dělíme chrupavku?