Český jazyk, základy

ID46313 Označ větu jednočlennou.

ID46315 Označ větu s chybou- (pravopis, interpunkce, velká a malá písmena)

ID46306 Co je to anafora?

ID46310 Káva

ID46316 Označ slovo citově neutralní.

ID46304 „Nemá děj, vyjadřuje pocity,city, ůvahy, myšlenky autora”

ID46309 Pavel SE STAL ASTRONAUTEM.

ID46312 Vyber správnou možnost.

ID46317 Vyber větu, ve které se nachází slangová slova.

ID46305 Co je to Metonymie?