Český jazyk, základy

ID46305 Co je to Metonymie?

ID46317 Vyber větu, ve které se nachází slangová slova.

ID46306 Co je to anafora?

ID46311 "druhá" je číslovka...

ID46309 Pavel SE STAL ASTRONAUTEM.

ID46310 Káva

ID46302 Jaké máme rody podstatných jmen?

ID46313 Označ větu jednočlennou.

ID46316 Označ slovo citově neutralní.

ID46315 Označ větu s chybou- (pravopis, interpunkce, velká a malá písmena)