Znáš Siriuse Blacka?

ID46626 V jaké zvíře se měnil?

ID46623 Do jaké Bradavické koleje chodil?

ID46622 Jaký měl vztah k rodičům?

ID46625 Jak se jmenovaly jeho tři sestřenice?

ID46627 Jaká byla jeho přezdívka?

ID46624 Jak se jmenovali jeho přátelé?

ID46617 Byl vězněn za...

ID46616 Byl vězněn v...

ID46630 Jak se jmenuje jeho otec?

ID46628 Čím byl známý ve škole?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.