Periodická tabulka prvků

ID193 Jaký prvek označuje chemická značka Cm ?

ID473 Který z uvedených prvků nepatří mezi vzácné plyny?

ID220 Jakou chemickou značku má prvek yttrium?

ID196 Jaký prvek označuje chemická značka Lr ?

ID551 Jaký prvek má protonové číslo 46 ?

ID244 Jakou chemickou značku má prvek lutecium?

ID290 Který prvek označuje chemická značka Yb ?

ID208 Jaký prvek označuje chemická značka Co ?

ID427 Který z prvků se řadí mazi alkalické kovy?

ID502 Který prvek patří mezi chalkogeny?