Periodická tabulka prvků

ID201 Jakou chemickou značku má prvek kyslík?

ID569 Jaký prvek má protonové číslo 78 ?

ID373 Který prvek označuje chemická značka Mt ?

ID471 Který z uvedených prvků nepatří mezi vzácné plyny?

ID368 Jakou chemickou značku má prvek osmium?

ID596 Jaké protonové číslo má prvek P ?

ID292 Jakou chemickou značku má prvek stroncium?

ID528 Jaký prvek má protonové číslo 17 ?

ID623 Jaké protonové číslo má prvek Cd ?

ID241 Jakou chemickou značku má prvek erbium?