Periodická tabulka prvků

ID224 Jakou chemickou značku má prvek cín?

ID503 Který prvek patří mezi chalkogeny?

ID641 Jaké protonové číslo má prvek Hg ?

ID322 Jakou chemickou značku má prvek darmstadtium?

ID235 Jakou chemickou značku má prvek rtuť?

ID184 Který prvek označuje chemická značka Tb ?

ID393 Jaký má latinský název prvek Vápník ?

ID592 Jaké protonové číslo má prvek Mg ?

ID480 Jaký mají vzácné plyny počet valenčních elektronů?

ID571 Jaký prvek má protonové číslo 80 ?