Periodická tabulka prvků

ID480 Jaký mají vzácné plyny počet valenčních elektronů?

ID634 Jaké protonové číslo má prvek Ta ?

ID470 Který z uvedených prvků nepatří mezi vzácné plyny?

ID557 Jaký prvek má protonové číslo 52 ?

ID342 Jakou chemickou značku má prvek hliník?

ID322 Jakou chemickou značku má prvek darmstadtium?

ID615 Jaké protonové číslo má prvek Se ?

ID326 Jakou chemickou značku má prvek europium?

ID487 Mezi alkalické kovy patří?

ID237 Jakou chemickou značku má prvek radon?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.