Periodická tabulka prvků

ID616 Jaké protonové číslo má prvek Br ?

ID466 Která z uvedených skupin prvků neobsahuje ani jeden kov alkalických zemin?

ID475 Který z uvedených prvků nepatří mezi vzácné plyny?

ID377 Který prvek označuje chemická značka Ba ?

ID393 Jaký má latinský název prvek Vápník ?

ID472 Který z uvedených prvků nepatří mezi vzácné plyny?

ID608 Jaké protonové číslo má prvek Co ?

ID351 Jaký prvek označuje chemická značka C ?

ID286 Jaký prvek označuje chemická značka Po ?

ID585 Jaké protonové číslo má prvek B ?