Periodická tabulka prvků

ID312 Který prvek označuje chemická značka Te ?

ID398 Jaký má latinský název prvek Cín ?

ID588 Jaké protonové číslo má prvek O ?

ID519 Jaký prvek má protonové číslo 9 ?

ID569 Jaký prvek má protonové číslo 78 ?

ID456 Který z uvedených prvků řadíme mezi kovy alkalických zemin?

ID447 Najdi halogen?

ID167 Jakou chemickou značku má prvek vodík?

ID414 Latinský název Niccolum patří jakému prvku?

ID489 Mezi alkalické kovy patří?