Periodická tabulka prvků

ID287 Jakou chemickou značku má prvek americium?

ID219 Jakou chemickou značku má prvek brom?

ID500 Který z alkalických kovů má nejnižší elektronegativitu?

ID443 Do které skupiny patří brom?

ID313 Jakou chemickou značku má prvek draslík?

ID301 Jaký prvek označuje chemická značka Ni ?

ID416 Latinský název Argentum patří jakému prvku?

ID539 Jaký prvek má protonové číslo 28 ?

ID373 Který prvek označuje chemická značka Mt ?

ID280 Jakou chemickou značku má prvek krypton?