Periodická tabulka prvků

ID344 Jakou chemickou značku má prvek meitnerium?

ID630 Jaké protonové číslo má prvek Cs ?

ID343 Jakou chemickou značku má prvek křemík?

ID165 Jaký prvek označuje chemická značka Rb ?

ID375 Který prvek označuje chemická značka Pm ?

ID508 Který prvek patří mezi chalkogeny?

ID545 Jaký prvek má protonové číslo 34 ?

ID589 Jaké protonové číslo má prvek F ?

ID512 Jaký prvek má protonové číslo 1 ?

ID574 Jaký prvek má protonové číslo 83 ?