Periodická tabulka prvků

ID528 Jaký prvek má protonové číslo 17 ?

ID265 Který prvek označuje chemická značka Al ?

ID524 Jaký prvek má protonové číslo 13 ?

ID267 Jakou chemickou značku má prvek gadolinium?

ID187 Jaký prvek označuje chemická značka Fm ?

ID323 Jakou chemickou značku má prvek roentgenium?

ID538 Jaký prvek má protonové číslo 27 ?

ID497 Mezi alkalické kovy patří?

ID200 Jakou chemickou značku má prvek dusík?

ID579 Jaký prvek má protonové číslo 91 ?