Periodická tabulka prvků

ID541 Jaký prvek má protonové číslo 30 ?

ID629 Jaké protonové číslo má prvek Xe ?

ID267 Jakou chemickou značku má prvek gadolinium?

ID253 Jakou chemickou značku má prvek cer?

ID512 Jaký prvek má protonové číslo 1 ?

ID513 Jaký prvek má protonové číslo 3 ?

ID256 Jakou chemickou značku má prvek bismut?

ID514 Jaký prvek má protonové číslo 4 ?

ID192 Jaký prvek označuje chemická značka Am ?

ID564 Jaký prvek má protonové číslo 73 ?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.