Periodická tabulka prvků

ID457 Který z uvedených prvků řadíme mezi kovy alkalických zemin?

ID530 Jaký prvek má protonové číslo 19 ?

ID545 Jaký prvek má protonové číslo 34 ?

ID198 Jakou chemickou značku má prvek bor?

ID347 Který prvek označuje chemická značka Tm ?

ID341 Jakou chemickou značku má prvek samarium?

ID179 Jaký prvek označuje chemická značka Rn ?

ID186 Jaký prvek označuje chemická značka Cf ?

ID572 Jaký prvek má protonové číslo 81 ?

ID336 Jakou chemickou značku má prvek radium?