Periodická tabulka prvků

ID604 Jaké protonové číslo má prvek V ?

ID473 Který z uvedených prvků nepatří mezi vzácné plyny?

ID626 Jaké protonové číslo má prvek Sb ?

ID340 Jakou chemickou značku má prvek promethium?

ID354 Jaký prvek označuje chemická značka Kr ?

ID194 Jaký prvek označuje chemická značka Bk ?

ID209 Jakou chemickou značku má prvek argon?

ID503 Který prvek patří mezi chalkogeny?

ID549 Jaký prvek má protonové číslo 38 ?

ID496 Mezi alkalické kovy patří?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.