Zvířata anglicky

ID39932 Co znamená horse

ID39934 Znamená bird koza?

ID39936 Co znamená dog?

ID39935 Anglicky myš?

ID39937 Co znamená cat?

ID39933 Anglicky prase?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.