Jak sem poznal vaší matku

ID39975 Koho si bárny vzal za ženu?

ID39964 Jak se celým jménem jmenuje vypravěč celého příběhu?

ID39974 Jaké má Barny vlasy (ve většině dílech)?

ID39977 Kolik má seriál sérií?

ID39966 Jak se menuje prvorozené dítě Máršla a Lili?

ID39972 Měl Ted někdy blond vlasy?

ID39970 Kde robin pracuje?

ID39978 Kolik má seriál dílů?

ID39973 Má Ted nějaké děti?

ID39976 Má Bárny bratra?