Jak sem poznal vaší matku

ID39969 S kým Robin nechodila?

ID39978 Kolik má seriál dílů?

ID39975 Koho si bárny vzal za ženu?

ID39965 Je Máršla a Lili prvorozené dítě holka nebo kluk?

ID39966 Jak se menuje prvorozené dítě Máršla a Lili?

ID39973 Má Ted nějaké děti?

ID39971 Z jakého státu Robin je?

ID39976 Má Bárny bratra?

ID39970 Kde robin pracuje?

ID39977 Kolik má seriál sérií?