Jak sem poznal vaší matku

ID39974 Jaké má Barny vlasy (ve většině dílech)?

ID39972 Měl Ted někdy blond vlasy?

ID39976 Má Bárny bratra?

ID39969 S kým Robin nechodila?

ID39965 Je Máršla a Lili prvorozené dítě holka nebo kluk?

ID39966 Jak se menuje prvorozené dítě Máršla a Lili?

ID39970 Kde robin pracuje?

ID39977 Kolik má seriál sérií?

ID39971 Z jakého státu Robin je?

ID39964 Jak se celým jménem jmenuje vypravěč celého příběhu?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.