Jak sem poznal vaší matku

ID39966 Jak se menuje prvorozené dítě Máršla a Lili?

ID39976 Má Bárny bratra?

ID39965 Je Máršla a Lili prvorozené dítě holka nebo kluk?

ID39964 Jak se celým jménem jmenuje vypravěč celého příběhu?

ID39972 Měl Ted někdy blond vlasy?

ID39970 Kde robin pracuje?

ID39975 Koho si bárny vzal za ženu?

ID39977 Kolik má seriál sérií?

ID39973 Má Ted nějaké děti?

ID39971 Z jakého státu Robin je?