Jak dobře znáš serial Comeback?

ID46950 Kdo jsou Saša a Lexa

ID46946 Tomáš je bratrem?

ID46953 Co je Iva?

ID46956 Jak se jmenuje hospoda Simony?

ID46942 Jména postav

ID46944 Kdo je Tomáš?

ID46955 Jaké má Ozzák vlasy?

ID46949 Kdo je Lexa?

ID46945 Co pije Ozzák nejčastěji?

ID46951 Kdo je Simona?