Jak dobře znáš serial Comeback?

ID46942 Jména postav

ID46944 Kdo je Tomáš?

ID46956 Jak se jmenuje hospoda Simony?

ID46953 Co je Iva?

ID46950 Kdo jsou Saša a Lexa

ID46949 Kdo je Lexa?

ID46943 Kdo je Marcelka?

ID46945 Co pije Ozzák nejčastěji?

ID46954 Kolik je Ivě let?

ID46955 Jaké má Ozzák vlasy?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.