Jak dobře známe své tělo ?

ID47067 Podobáme se opicím ??

ID47068 Jedna otázka není k lidskému organismu. Jaký je předek TYRANOSAURA REXE ??

ID47065 Co znamená když má žena na dolních zádech takové ďolíky ??

ID47066 Jsme častečně slepí ??

ID47064 Co znamená když je ženský pupík úzký??