Poznáš romány našich a svetových autorov podľa prvých viet?

ID47092 Ktorý román sa začína vetou: Bola sobota, nuž si privstali už o pol tretej.

ID47090 Vetou: "Dávejte pozor, co vám teďka řeknu." začína svoj román autor:

ID47095 Ktorý spisovateľ umiestnil na začiatok svojej prózy vetu: "Onkologický pavilón mal ešte aj číslo trinásť."

ID47101 "Bývam vo Villa Borghese." Túto vetu nájdeme na začiatku knihy:

ID47088 Ktorá kniha sa začína nasledovne: Príchod bol takmer slávnostný, lebo nášho hrdinu nikto nepoznal.

ID47102 Vetou. "Volajte ma Junior." začína svoj román:

ID47089 Ktorý spisovateľ začína svoj román nasledovne: Začiatky, vravíte, prvé kroky?

ID47097 Ktorá autorka začala svoj román vetou: V noci sa mi snívalo, že som bola opäť v Manderley.

ID47103 Ktorý román sa začína vetou: "Tak jsem se po mnoha letech octl zase najednou doma."

ID47091 "Bol jasný, ale chladný aprílový deň a hodiny odbíjali trinástu." Takto sa začína román autora: