Poznáš romány našich a svetových autorov podľa prvých viet?

ID47089 Ktorý spisovateľ začína svoj román nasledovne: Začiatky, vravíte, prvé kroky?

ID47105 Ktorý autor uplatnil ako prvú vetu v svojom románe: "Začiatok chýba."

ID47087 Ktorý román zo svetovej literatúry sa začína nasledovne: Chodcov treba milovať.

ID47096 V ktorom románe nájdeme ako úplne prvú túto vetu: "Sú vonku."

ID47097 Ktorá autorka začala svoj román vetou: V noci sa mi snívalo, že som bola opäť v Manderley.

ID47090 Vetou: "Dávejte pozor, co vám teďka řeknu." začína svoj román autor:

ID47088 Ktorá kniha sa začína nasledovne: Príchod bol takmer slávnostný, lebo nášho hrdinu nikto nepoznal.

ID47094 "Zima v štyridsiatom druhom bola neobyčajne tuhá." Touto vetou začína román:

ID47100 Ktorý autor umiestnil na začiatok svojho románu vetu: "Mám mindráky zo zatvorených dverí."

ID47093 Ktorý spisovateľ začal svoj román takto: Poprvé jsem měl navštívit svého bratra řidiče.