Poznáš romány našich a svetových autorov podľa prvých viet?

ID47094 "Zima v štyridsiatom druhom bola neobyčajne tuhá." Touto vetou začína román:

ID47104 Ktorý autor začal svoj román vetou: "Bola to láska na prvý pohľad."

ID47088 Ktorá kniha sa začína nasledovne: Príchod bol takmer slávnostný, lebo nášho hrdinu nikto nepoznal.

ID47097 Ktorá autorka začala svoj román vetou: V noci sa mi snívalo, že som bola opäť v Manderley.

ID47103 Ktorý román sa začína vetou: "Tak jsem se po mnoha letech octl zase najednou doma."

ID47095 Ktorý spisovateľ umiestnil na začiatok svojej prózy vetu: "Onkologický pavilón mal ešte aj číslo trinásť."

ID47092 Ktorý román sa začína vetou: Bola sobota, nuž si privstali už o pol tretej.

ID47090 Vetou: "Dávejte pozor, co vám teďka řeknu." začína svoj román autor:

ID47096 V ktorom románe nájdeme ako úplne prvú túto vetu: "Sú vonku."

ID47105 Ktorý autor uplatnil ako prvú vetu v svojom románe: "Začiatok chýba."