Poznáš romány našich a svetových autorov podľa prvých viet?

ID47105 Ktorý autor uplatnil ako prvú vetu v svojom románe: "Začiatok chýba."

ID47089 Ktorý spisovateľ začína svoj román nasledovne: Začiatky, vravíte, prvé kroky?

ID47104 Ktorý autor začal svoj román vetou: "Bola to láska na prvý pohľad."

ID47087 Ktorý román zo svetovej literatúry sa začína nasledovne: Chodcov treba milovať.

ID47101 "Bývam vo Villa Borghese." Túto vetu nájdeme na začiatku knihy:

ID47092 Ktorý román sa začína vetou: Bola sobota, nuž si privstali už o pol tretej.

ID47090 Vetou: "Dávejte pozor, co vám teďka řeknu." začína svoj román autor:

ID47103 Ktorý román sa začína vetou: "Tak jsem se po mnoha letech octl zase najednou doma."

ID47099 "Ráno sa kotolník zobúdza s takou nenávisťou v duši, že mu ani jesť nechutí." Touto vetou sa začína román:

ID47096 V ktorom románe nájdeme ako úplne prvú túto vetu: "Sú vonku."