Poznáš romány našich a svetových autorov podľa prvých viet?

ID47105 Ktorý autor uplatnil ako prvú vetu v svojom románe: "Začiatok chýba."

ID47093 Ktorý spisovateľ začal svoj román takto: Poprvé jsem měl navštívit svého bratra řidiče.

ID47099 "Ráno sa kotolník zobúdza s takou nenávisťou v duši, že mu ani jesť nechutí." Touto vetou sa začína román:

ID47104 Ktorý autor začal svoj román vetou: "Bola to láska na prvý pohľad."

ID47094 "Zima v štyridsiatom druhom bola neobyčajne tuhá." Touto vetou začína román:

ID47089 Ktorý spisovateľ začína svoj román nasledovne: Začiatky, vravíte, prvé kroky?

ID47103 Ktorý román sa začína vetou: "Tak jsem se po mnoha letech octl zase najednou doma."

ID47100 Ktorý autor umiestnil na začiatok svojho románu vetu: "Mám mindráky zo zatvorených dverí."

ID47102 Vetou. "Volajte ma Junior." začína svoj román:

ID47092 Ktorý román sa začína vetou: Bola sobota, nuž si privstali už o pol tretej.

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.