Poznáš romány našich a svetových autorov podľa prvých viet?

ID47096 V ktorom románe nájdeme ako úplne prvú túto vetu: "Sú vonku."

ID47101 "Bývam vo Villa Borghese." Túto vetu nájdeme na začiatku knihy:

ID47088 Ktorá kniha sa začína nasledovne: Príchod bol takmer slávnostný, lebo nášho hrdinu nikto nepoznal.

ID47089 Ktorý spisovateľ začína svoj román nasledovne: Začiatky, vravíte, prvé kroky?

ID47105 Ktorý autor uplatnil ako prvú vetu v svojom románe: "Začiatok chýba."

ID47100 Ktorý autor umiestnil na začiatok svojho románu vetu: "Mám mindráky zo zatvorených dverí."

ID47099 "Ráno sa kotolník zobúdza s takou nenávisťou v duši, že mu ani jesť nechutí." Touto vetou sa začína román:

ID47093 Ktorý spisovateľ začal svoj román takto: Poprvé jsem měl navštívit svého bratra řidiče.

ID47090 Vetou: "Dávejte pozor, co vám teďka řeknu." začína svoj román autor:

ID47091 "Bol jasný, ale chladný aprílový deň a hodiny odbíjali trinástu." Takto sa začína román autora: