Poznáš romány našich a svetových autorov podľa prvých viet?

ID47100 Ktorý autor umiestnil na začiatok svojho románu vetu: "Mám mindráky zo zatvorených dverí."

ID47101 "Bývam vo Villa Borghese." Túto vetu nájdeme na začiatku knihy:

ID47104 Ktorý autor začal svoj román vetou: "Bola to láska na prvý pohľad."

ID47099 "Ráno sa kotolník zobúdza s takou nenávisťou v duši, že mu ani jesť nechutí." Touto vetou sa začína román:

ID47092 Ktorý román sa začína vetou: Bola sobota, nuž si privstali už o pol tretej.

ID47102 Vetou. "Volajte ma Junior." začína svoj román:

ID47091 "Bol jasný, ale chladný aprílový deň a hodiny odbíjali trinástu." Takto sa začína román autora:

ID47098 Vetou: "Priatelia, tak ja vám to poviem!" začína svoj román:

ID47087 Ktorý román zo svetovej literatúry sa začína nasledovne: Chodcov treba milovať.

ID47093 Ktorý spisovateľ začal svoj román takto: Poprvé jsem měl navštívit svého bratra řidiče.