Poznáš romány našich a svetových autorov podľa prvých viet?

ID47099 "Ráno sa kotolník zobúdza s takou nenávisťou v duši, že mu ani jesť nechutí." Touto vetou sa začína román:

ID47091 "Bol jasný, ale chladný aprílový deň a hodiny odbíjali trinástu." Takto sa začína román autora:

ID47102 Vetou. "Volajte ma Junior." začína svoj román:

ID47096 V ktorom románe nájdeme ako úplne prvú túto vetu: "Sú vonku."

ID47088 Ktorá kniha sa začína nasledovne: Príchod bol takmer slávnostný, lebo nášho hrdinu nikto nepoznal.

ID47098 Vetou: "Priatelia, tak ja vám to poviem!" začína svoj román:

ID47089 Ktorý spisovateľ začína svoj román nasledovne: Začiatky, vravíte, prvé kroky?

ID47093 Ktorý spisovateľ začal svoj román takto: Poprvé jsem měl navštívit svého bratra řidiče.

ID47092 Ktorý román sa začína vetou: Bola sobota, nuž si privstali už o pol tretej.

ID47103 Ktorý román sa začína vetou: "Tak jsem se po mnoha letech octl zase najednou doma."

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.