Poznáš romány našich a svetových autorov podľa prvých viet?

ID47096 V ktorom románe nájdeme ako úplne prvú túto vetu: "Sú vonku."

ID47101 "Bývam vo Villa Borghese." Túto vetu nájdeme na začiatku knihy:

ID47090 Vetou: "Dávejte pozor, co vám teďka řeknu." začína svoj román autor:

ID47097 Ktorá autorka začala svoj román vetou: V noci sa mi snívalo, že som bola opäť v Manderley.

ID47094 "Zima v štyridsiatom druhom bola neobyčajne tuhá." Touto vetou začína román:

ID47092 Ktorý román sa začína vetou: Bola sobota, nuž si privstali už o pol tretej.

ID47098 Vetou: "Priatelia, tak ja vám to poviem!" začína svoj román:

ID47103 Ktorý román sa začína vetou: "Tak jsem se po mnoha letech octl zase najednou doma."

ID47105 Ktorý autor uplatnil ako prvú vetu v svojom románe: "Začiatok chýba."

ID47089 Ktorý spisovateľ začína svoj román nasledovne: Začiatky, vravíte, prvé kroky?