Poznáš romány našich a svetových autorov podľa prvých viet?

ID47099 "Ráno sa kotolník zobúdza s takou nenávisťou v duši, že mu ani jesť nechutí." Touto vetou sa začína román:

ID47090 Vetou: "Dávejte pozor, co vám teďka řeknu." začína svoj román autor:

ID47095 Ktorý spisovateľ umiestnil na začiatok svojej prózy vetu: "Onkologický pavilón mal ešte aj číslo trinásť."

ID47091 "Bol jasný, ale chladný aprílový deň a hodiny odbíjali trinástu." Takto sa začína román autora:

ID47092 Ktorý román sa začína vetou: Bola sobota, nuž si privstali už o pol tretej.

ID47105 Ktorý autor uplatnil ako prvú vetu v svojom románe: "Začiatok chýba."

ID47089 Ktorý spisovateľ začína svoj román nasledovne: Začiatky, vravíte, prvé kroky?

ID47098 Vetou: "Priatelia, tak ja vám to poviem!" začína svoj román:

ID47101 "Bývam vo Villa Borghese." Túto vetu nájdeme na začiatku knihy:

ID47104 Ktorý autor začal svoj román vetou: "Bola to láska na prvý pohľad."