Harry Potter

ID47223 Kdo je Heriho nejlepší přítel?,

ID47228 Kolik je dílů Heryho Potra?

ID47229 Jak se jmenujou Heryho rodiče?

ID47225 Jak se jmenuje ředitel bradavic?

ID47227 V kolika letech se Hery přihlásil do školy?

ID47224 V jakém ročníku se Hery stal chytačem famprpálu?

ID47230 Jak se Hery jmenuje celým jménem?

ID47226 Jak se nazývá smrtící kledba?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.