Harry Potter

ID47224 V jakém ročníku se Hery stal chytačem famprpálu?

ID47225 Jak se jmenuje ředitel bradavic?

ID47227 V kolika letech se Hery přihlásil do školy?

ID47223 Kdo je Heriho nejlepší přítel?,

ID47229 Jak se jmenujou Heryho rodiče?

ID47226 Jak se nazývá smrtící kledba?

ID47230 Jak se Hery jmenuje celým jménem?

ID47228 Kolik je dílů Heryho Potra?