Harry Potter

ID47228 Kolik je dílů Heryho Potra?

ID47229 Jak se jmenujou Heryho rodiče?

ID47224 V jakém ročníku se Hery stal chytačem famprpálu?

ID47230 Jak se Hery jmenuje celým jménem?

ID47227 V kolika letech se Hery přihlásil do školy?

ID47225 Jak se jmenuje ředitel bradavic?

ID47226 Jak se nazývá smrtící kledba?

ID47223 Kdo je Heriho nejlepší přítel?,