Harry Potter

ID47230 Jak se Hery jmenuje celým jménem?

ID47224 V jakém ročníku se Hery stal chytačem famprpálu?

ID47226 Jak se nazývá smrtící kledba?

ID47225 Jak se jmenuje ředitel bradavic?

ID47228 Kolik je dílů Heryho Potra?

ID47229 Jak se jmenujou Heryho rodiče?

ID47223 Kdo je Heriho nejlepší přítel?,

ID47227 V kolika letech se Hery přihlásil do školy?