Jak dobře znáš internetové zkratky?

ID47344 Co to znamená výraz ,,BTF"

ID47343 Co to znamená výraz ,,ILY"

ID47342 Co to znamená výraz ,, OMG"

ID47339 Co znamená výraz ,, WTF"

ID47340 Co to znamená výraz ,,LOL"

ID47341 Co to znamená výraz ,,mmnt"

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.