Křížové výpravy a kyjevska rus

ID40021 kyjevská rus: kde žili východní slované

ID40011 křížové výpravy: jak nazývali křesťané Palestinu

ID40012 křížové výpravy: v jakém století ovládli Palestinu Turci

ID40015 Křížové výpravy: v jakém století se odehrála třetí křížová výprava

ID40023 kyjevská rus: v jakém roce dobyl Rurikův příbuzný Oleg Kyjev

ID40018 kříživé výpravy: co bylo cílem první křížové výpravy

ID40026 kyjevská rus: kde sídlila slovanská knížata, která stála v čele kmenových svazů

ID40025 Kyjevská rus: v jakém století se kyjevská rus rozpadla

ID40017 křížové výpravy: co bylo důsledkem křížových výprav

ID40019 křížové výpravy: která místa byla pro křesťany v Palestině posvátná