Křížové výpravy a kyjevska rus

ID40026 kyjevská rus: kde sídlila slovanská knížata, která stála v čele kmenových svazů

ID40013 křížové výpravy: v jakém roce vyhlásil papež první křížovou výpravu

ID40023 kyjevská rus: v jakém roce dobyl Rurikův příbuzný Oleg Kyjev

ID40016 křížové výpravy: kdo vedl třetí křížovou výpravu

ID40014 Křížové výpravy: v jakém století byla druhá křížová výprava

ID40019 křížové výpravy: která místa byla pro křesťany v Palestině posvátná

ID40021 kyjevská rus: kde žili východní slované

ID40012 křížové výpravy: v jakém století ovládli Palestinu Turci

ID40025 Kyjevská rus: v jakém století se kyjevská rus rozpadla

ID40017 křížové výpravy: co bylo důsledkem křížových výprav

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.