Křížové výpravy a kyjevska rus

ID40014 Křížové výpravy: v jakém století byla druhá křížová výprava

ID40023 kyjevská rus: v jakém roce dobyl Rurikův příbuzný Oleg Kyjev

ID40018 kříživé výpravy: co bylo cílem první křížové výpravy

ID40021 kyjevská rus: kde žili východní slované

ID40020 křížové výpravy: kdo dobyl Palestinu a Jeruzalém

ID40025 Kyjevská rus: v jakém století se kyjevská rus rozpadla

ID40017 křížové výpravy: co bylo důsledkem křížových výprav

ID40024 kyjevská rus: kdo patří mezi nejvýznamějším panovníkům kyjevské rusi

ID40026 kyjevská rus: kde sídlila slovanská knížata, která stála v čele kmenových svazů

ID40019 křížové výpravy: která místa byla pro křesťany v Palestině posvátná

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.