Křížové výpravy a kyjevska rus

ID40018 kříživé výpravy: co bylo cílem první křížové výpravy

ID40017 křížové výpravy: co bylo důsledkem křížových výprav

ID40016 křížové výpravy: kdo vedl třetí křížovou výpravu

ID40019 křížové výpravy: která místa byla pro křesťany v Palestině posvátná

ID40014 Křížové výpravy: v jakém století byla druhá křížová výprava

ID40012 křížové výpravy: v jakém století ovládli Palestinu Turci

ID40011 křížové výpravy: jak nazývali křesťané Palestinu

ID40020 křížové výpravy: kdo dobyl Palestinu a Jeruzalém

ID40024 kyjevská rus: kdo patří mezi nejvýznamějším panovníkům kyjevské rusi

ID40025 Kyjevská rus: v jakém století se kyjevská rus rozpadla

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.