Křížové výpravy a kyjevska rus

ID40014 Křížové výpravy: v jakém století byla druhá křížová výprava

ID40015 Křížové výpravy: v jakém století se odehrála třetí křížová výprava

ID40017 křížové výpravy: co bylo důsledkem křížových výprav

ID40026 kyjevská rus: kde sídlila slovanská knížata, která stála v čele kmenových svazů

ID40025 Kyjevská rus: v jakém století se kyjevská rus rozpadla

ID40018 kříživé výpravy: co bylo cílem první křížové výpravy

ID40022 kyjevská rus: v jakém století vládl v Novgorodě varjažský kníže Rurik

ID40013 křížové výpravy: v jakém roce vyhlásil papež první křížovou výpravu

ID40019 křížové výpravy: která místa byla pro křesťany v Palestině posvátná

ID40021 kyjevská rus: kde žili východní slované