Křížové výpravy a kyjevska rus

ID40012 křížové výpravy: v jakém století ovládli Palestinu Turci

ID40020 křížové výpravy: kdo dobyl Palestinu a Jeruzalém

ID40026 kyjevská rus: kde sídlila slovanská knížata, která stála v čele kmenových svazů

ID40025 Kyjevská rus: v jakém století se kyjevská rus rozpadla

ID40016 křížové výpravy: kdo vedl třetí křížovou výpravu

ID40022 kyjevská rus: v jakém století vládl v Novgorodě varjažský kníže Rurik

ID40019 křížové výpravy: která místa byla pro křesťany v Palestině posvátná

ID40013 křížové výpravy: v jakém roce vyhlásil papež první křížovou výpravu

ID40024 kyjevská rus: kdo patří mezi nejvýznamějším panovníkům kyjevské rusi

ID40017 křížové výpravy: co bylo důsledkem křížových výprav