Křížové výpravy a kyjevska rus

ID40019 křížové výpravy: která místa byla pro křesťany v Palestině posvátná

ID40025 Kyjevská rus: v jakém století se kyjevská rus rozpadla

ID40024 kyjevská rus: kdo patří mezi nejvýznamějším panovníkům kyjevské rusi

ID40011 křížové výpravy: jak nazývali křesťané Palestinu

ID40026 kyjevská rus: kde sídlila slovanská knížata, která stála v čele kmenových svazů

ID40017 křížové výpravy: co bylo důsledkem křížových výprav

ID40023 kyjevská rus: v jakém roce dobyl Rurikův příbuzný Oleg Kyjev

ID40015 Křížové výpravy: v jakém století se odehrála třetí křížová výprava

ID40016 křížové výpravy: kdo vedl třetí křížovou výpravu

ID40014 Křížové výpravy: v jakém století byla druhá křížová výprava