Křížové výpravy a kyjevska rus

ID40021 kyjevská rus: kde žili východní slované

ID40015 Křížové výpravy: v jakém století se odehrála třetí křížová výprava

ID40017 křížové výpravy: co bylo důsledkem křížových výprav

ID40012 křížové výpravy: v jakém století ovládli Palestinu Turci

ID40020 křížové výpravy: kdo dobyl Palestinu a Jeruzalém

ID40011 křížové výpravy: jak nazývali křesťané Palestinu

ID40014 Křížové výpravy: v jakém století byla druhá křížová výprava

ID40013 křížové výpravy: v jakém roce vyhlásil papež první křížovou výpravu

ID40016 křížové výpravy: kdo vedl třetí křížovou výpravu

ID40024 kyjevská rus: kdo patří mezi nejvýznamějším panovníkům kyjevské rusi