Křížové výpravy a kyjevska rus

ID40017 křížové výpravy: co bylo důsledkem křížových výprav

ID40021 kyjevská rus: kde žili východní slované

ID40023 kyjevská rus: v jakém roce dobyl Rurikův příbuzný Oleg Kyjev

ID40022 kyjevská rus: v jakém století vládl v Novgorodě varjažský kníže Rurik

ID40024 kyjevská rus: kdo patří mezi nejvýznamějším panovníkům kyjevské rusi

ID40019 křížové výpravy: která místa byla pro křesťany v Palestině posvátná

ID40013 křížové výpravy: v jakém roce vyhlásil papež první křížovou výpravu

ID40015 Křížové výpravy: v jakém století se odehrála třetí křížová výprava

ID40018 kříživé výpravy: co bylo cílem první křížové výpravy

ID40020 křížové výpravy: kdo dobyl Palestinu a Jeruzalém