Osobnosti 2.WW

ID47730 Náš protektorátní prezident

ID47727 Organizátor holokaustu

ID47725 Vůdce Sudetoněmecké strany (SdP)

ID47719 Ministr propagandy v Německu

ID47722 Herrman Göring

ID47724 Vječeslav Molotov

ID47733 Vůdce SS

ID47732 Italský fašistický vůdce

ID47721 Martin Bormann byl...

ID47726 Vůdce Slovenského Štátu