Taylor Swift

ID40055 Je Taylor Swift na wikipedii?

ID40057 V jakem roce vydala svou písničku bad blood?

ID40059 Jak se jmenuje přítel Taylor Swift?

ID40060 ma sourozence

ID40054 Jaka je nejnovější pisnička Tylor Swift?

ID40056 Kolik je Taylor Swift let (2015) ?

ID40061 Jak se jmenuje sourozenec Taylor Swift?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.