PSI - přípravný test ke vstupnímu testu k maturitě z PSI

ID47753 Co je to Ethernet?

ID47758 Která technologie prodlužuje životnost IPv4 tím, že sdílí jednu IP adresu mezí více zařízení?

ID47752 Jaké je správné pořadí vrstev u ISO/OSI modelu?

ID47743 Co je to Belden?

ID47737 Co je to FireWire?

ID47745 Co je to worm?

ID47763 Jak zakážu http ve firewallu?

ID47755 Data přes přístupovou metodu Telnet jsou?

ID47738 Převod decimálního čísla do binární soustavy - 192 (z hlavy)

ID47757 Co je to MOTD?