PSI - přípravný test ke vstupnímu testu k maturitě z PSI

ID47740 Jaká je nevýhoda sítě typu SAN?

ID47765 Hlavní nevýhoda sítě Peer to Peer?

ID47748 Popis bus topology?

ID47750 Co je to CSMA?

ID47743 Co je to Belden?

ID47745 Co je to worm?

ID47758 Která technologie prodlužuje životnost IPv4 tím, že sdílí jednu IP adresu mezí více zařízení?

ID47737 Co je to FireWire?

ID47746 Co je to ARP?

ID47749 Jaké (jaký) aktivní prvky (prvek) využíváme u 2. vrstvy ISO/OSI modelu?