PSI - přípravný test ke vstupnímu testu k maturitě z PSI

ID47737 Co je to FireWire?

ID47746 Co je to ARP?

ID47757 Co je to MOTD?

ID47748 Popis bus topology?

ID47752 Jaké je správné pořadí vrstev u ISO/OSI modelu?

ID47761 Kolik BITŮ má MAC adresa?

ID47764 Co znamená zkratka ISP?

ID47744 Jak se dostanu z privilegovaného režimu na User Exec Mode?

ID47738 Převod decimálního čísla do binární soustavy - 192 (z hlavy)

ID47758 Která technologie prodlužuje životnost IPv4 tím, že sdílí jednu IP adresu mezí více zařízení?