Slovíčka Angličtina

ID40078 co je ,,venku,,

ID40066 Jak se řeknou ,,myši,,

ID40070 jak se řekne ,,vidlička,,

ID40080 jak se řekne ,,zdobit,,

ID40073 jak se řekne ,,netopýr,,

ID40072 co znamená ,,decide,,

ID40081 jak se řekne,,srdce,,

ID40079 co znamená ,,traditional,,

ID40076 co je toto,, HOW LONG DOES IT TAKE?

ID40075 co znamená ,,hourglass,,