Pohádky (trochu jinak)

ID47934 Proč se Elza stala zlou?

ID47933 Proč se Ravenna stala temnou?

ID47940 Kolik sester má Dolores?

ID47929 Kolik je přibližně Rampelníkovi let?

ID47931 Kdo zabil Freyu?

ID47928 Jak se jmenuje matka pěti mladších sester?

ID47938 Jaké růže má Regina nejraději?

ID47937 Kdo nepřišel o paměť po seslání kletby?

ID47930 Kdo seslal kletbu?

ID47939 Kdo Regině vzal vzpomínky, bez toho aniž by byly nadobro vymazány?