Pohádky (trochu jinak)

ID47935 Které ženy Rampelníka opravdu milovaly?

ID47930 Kdo seslal kletbu?

ID47940 Kolik sester má Dolores?

ID47939 Kdo Regině vzal vzpomínky, bez toho aniž by byly nadobro vymazány?

ID47941 Kdo je Rampelníkovou zkázou?

ID47938 Jaké růže má Regina nejraději?

ID47937 Kdo nepřišel o paměť po seslání kletby?

ID47936 Kdo je pravou matkou Alex?

ID47928 Jak se jmenuje matka pěti mladších sester?

ID47932 Jak se jmenoval pirát, do kterého se Ariel zamilovala?