Pohádky (trochu jinak)

ID47938 Jaké růže má Regina nejraději?

ID47932 Jak se jmenoval pirát, do kterého se Ariel zamilovala?

ID47941 Kdo je Rampelníkovou zkázou?

ID47933 Proč se Ravenna stala temnou?

ID47928 Jak se jmenuje matka pěti mladších sester?

ID47934 Proč se Elza stala zlou?

ID47930 Kdo seslal kletbu?

ID47936 Kdo je pravou matkou Alex?

ID47937 Kdo nepřišel o paměť po seslání kletby?

ID47929 Kolik je přibližně Rampelníkovi let?