Pohádky (trochu jinak)

ID47940 Kolik sester má Dolores?

ID47928 Jak se jmenuje matka pěti mladších sester?

ID47933 Proč se Ravenna stala temnou?

ID47939 Kdo Regině vzal vzpomínky, bez toho aniž by byly nadobro vymazány?

ID47931 Kdo zabil Freyu?

ID47936 Kdo je pravou matkou Alex?

ID47927 Kdo byl pravou láskou zlé královny?

ID47937 Kdo nepřišel o paměť po seslání kletby?

ID47932 Jak se jmenoval pirát, do kterého se Ariel zamilovala?

ID47934 Proč se Elza stala zlou?