Pohádky (trochu jinak)

ID47928 Jak se jmenuje matka pěti mladších sester?

ID47939 Kdo Regině vzal vzpomínky, bez toho aniž by byly nadobro vymazány?

ID47941 Kdo je Rampelníkovou zkázou?

ID47938 Jaké růže má Regina nejraději?

ID47931 Kdo zabil Freyu?

ID47929 Kolik je přibližně Rampelníkovi let?

ID47933 Proč se Ravenna stala temnou?

ID47940 Kolik sester má Dolores?

ID47927 Kdo byl pravou láskou zlé královny?

ID47936 Kdo je pravou matkou Alex?