Pohádky (trochu jinak)

ID47935 Které ženy Rampelníka opravdu milovaly?

ID47930 Kdo seslal kletbu?

ID47937 Kdo nepřišel o paměť po seslání kletby?

ID47940 Kolik sester má Dolores?

ID47934 Proč se Elza stala zlou?

ID47928 Jak se jmenuje matka pěti mladších sester?

ID47927 Kdo byl pravou láskou zlé královny?

ID47938 Jaké růže má Regina nejraději?

ID47939 Kdo Regině vzal vzpomínky, bez toho aniž by byly nadobro vymazány?

ID47936 Kdo je pravou matkou Alex?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.