Pohádky (trochu jinak)

ID47939 Kdo Regině vzal vzpomínky, bez toho aniž by byly nadobro vymazány?

ID47928 Jak se jmenuje matka pěti mladších sester?

ID47932 Jak se jmenoval pirát, do kterého se Ariel zamilovala?

ID47937 Kdo nepřišel o paměť po seslání kletby?

ID47938 Jaké růže má Regina nejraději?

ID47941 Kdo je Rampelníkovou zkázou?

ID47929 Kolik je přibližně Rampelníkovi let?

ID47936 Kdo je pravou matkou Alex?

ID47934 Proč se Elza stala zlou?

ID47927 Kdo byl pravou láskou zlé královny?