Pohádky (trochu jinak)

ID47940 Kolik sester má Dolores?

ID47937 Kdo nepřišel o paměť po seslání kletby?

ID47935 Které ženy Rampelníka opravdu milovaly?

ID47936 Kdo je pravou matkou Alex?

ID47933 Proč se Ravenna stala temnou?

ID47928 Jak se jmenuje matka pěti mladších sester?

ID47927 Kdo byl pravou láskou zlé královny?

ID47931 Kdo zabil Freyu?

ID47930 Kdo seslal kletbu?

ID47938 Jaké růže má Regina nejraději?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.