Pohádky (trochu jinak)

ID47934 Proč se Elza stala zlou?

ID47931 Kdo zabil Freyu?

ID47933 Proč se Ravenna stala temnou?

ID47927 Kdo byl pravou láskou zlé královny?

ID47941 Kdo je Rampelníkovou zkázou?

ID47940 Kolik sester má Dolores?

ID47938 Jaké růže má Regina nejraději?

ID47937 Kdo nepřišel o paměť po seslání kletby?

ID47939 Kdo Regině vzal vzpomínky, bez toho aniž by byly nadobro vymazány?

ID47930 Kdo seslal kletbu?