Pohádky (trochu jinak)

ID47932 Jak se jmenoval pirát, do kterého se Ariel zamilovala?

ID47934 Proč se Elza stala zlou?

ID47933 Proč se Ravenna stala temnou?

ID47940 Kolik sester má Dolores?

ID47928 Jak se jmenuje matka pěti mladších sester?

ID47938 Jaké růže má Regina nejraději?

ID47930 Kdo seslal kletbu?

ID47935 Které ženy Rampelníka opravdu milovaly?

ID47927 Kdo byl pravou láskou zlé královny?

ID47941 Kdo je Rampelníkovou zkázou?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.