Pohádky (trochu jinak)

ID47933 Proč se Ravenna stala temnou?

ID47929 Kolik je přibližně Rampelníkovi let?

ID47935 Které ženy Rampelníka opravdu milovaly?

ID47934 Proč se Elza stala zlou?

ID47937 Kdo nepřišel o paměť po seslání kletby?

ID47941 Kdo je Rampelníkovou zkázou?

ID47936 Kdo je pravou matkou Alex?

ID47931 Kdo zabil Freyu?

ID47939 Kdo Regině vzal vzpomínky, bez toho aniž by byly nadobro vymazány?

ID47927 Kdo byl pravou láskou zlé královny?