Pohádky (trochu jinak)

ID47933 Proč se Ravenna stala temnou?

ID47936 Kdo je pravou matkou Alex?

ID47929 Kolik je přibližně Rampelníkovi let?

ID47930 Kdo seslal kletbu?

ID47935 Které ženy Rampelníka opravdu milovaly?

ID47940 Kolik sester má Dolores?

ID47939 Kdo Regině vzal vzpomínky, bez toho aniž by byly nadobro vymazány?

ID47937 Kdo nepřišel o paměť po seslání kletby?

ID47927 Kdo byl pravou láskou zlé královny?

ID47932 Jak se jmenoval pirát, do kterého se Ariel zamilovala?