Pohádky (trochu jinak)

ID47941 Kdo je Rampelníkovou zkázou?

ID47933 Proč se Ravenna stala temnou?

ID47934 Proč se Elza stala zlou?

ID47929 Kolik je přibližně Rampelníkovi let?

ID47939 Kdo Regině vzal vzpomínky, bez toho aniž by byly nadobro vymazány?

ID47927 Kdo byl pravou láskou zlé královny?

ID47936 Kdo je pravou matkou Alex?

ID47928 Jak se jmenuje matka pěti mladších sester?

ID47940 Kolik sester má Dolores?

ID47937 Kdo nepřišel o paměť po seslání kletby?