Pohádky (trochu jinak)

ID47936 Kdo je pravou matkou Alex?

ID47935 Které ženy Rampelníka opravdu milovaly?

ID47930 Kdo seslal kletbu?

ID47938 Jaké růže má Regina nejraději?

ID47931 Kdo zabil Freyu?

ID47933 Proč se Ravenna stala temnou?

ID47940 Kolik sester má Dolores?

ID47932 Jak se jmenoval pirát, do kterého se Ariel zamilovala?

ID47929 Kolik je přibližně Rampelníkovi let?

ID47939 Kdo Regině vzal vzpomínky, bez toho aniž by byly nadobro vymazány?