Buňky

ID48231 Buněčná stěna je

ID48240 Ribozomy

ID48237 Soustava váčků a měchýřků

ID48236 Vakuola

ID48238 Cytoplazma

ID48233 Jádro

ID48242 Slizové pouzdro

ID48239 Jaderná homota

ID48232 Plasmatická membrána

ID48234 Mitochondrie