Buňky

ID48232 Plasmatická membrána

ID48240 Ribozomy

ID48237 Soustava váčků a měchýřků

ID48242 Slizové pouzdro

ID48241 Bičík

ID48239 Jaderná homota

ID48235 Chloroplast

ID48236 Vakuola

ID48231 Buněčná stěna je

ID48234 Mitochondrie