Krev

Krev

Obsah tohoto materiálu:

Krev spojuje buňky všech tkání našeho těla s vnějším prostředím. Krev je v neustálém pohybu a proudí. Stálé proudění krve zajišťuje srdce, které ji svými stahy vypuzuje do krevního oběhu. Hematologie je vědní obor zabývající se složením krve, funkcí krve, ale i krevními chorobami.

Funkce krve

Jedna z funkcí je transportní, což znamená, že krev přenáší k buňkám kyslík a živiny, mezi které se řadí bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny, hormony a minerální látky. Krev od buněk odvádí odpadní látky, což je například oxid uhličitý. Další funkce je termoregulační, která zajišťuje regulaci tepla v organismu. Krev se také podílí na udržování homeostázy. Homeostáza je stálé vnitřní prostředí. Dále má krev funkci obrannou, při které brání organismus proti choroboplodným zárodkům.

Množství krve

U mužů je v těle zhruba 6 litrů krve. U žen je v těle kolem 4 až 5 litrů krve. Náhle ztráty menšího množství jako je 500 ml snáší organismus dobře a celkem rychle se s touto ztrátou vyrovnává. Toto množství (450 až 500 ml krve) je odebíráno při darování krve. Život ohrožující a velice nebezpečná ztráta krve je asi 1500ml. Smrtelnou ztrátu množství krve jsou 2 litry a víše. Denně se u dospělého člověka vytvoří kolem 50 ml krve.

Složení krve

Krev se skládá z plazmy a krevních buněk. Do krevních buněk řadíme krevní elementy. Poměr mezi plazmou a krevními elementy je 0,43 tedy 43% krevních buněk a 57% plazmy.

Plazma

Plazma tvoří tekutou část krve, v níž jsou rozpuštěné organické a anorganické látky. Je to vazká část krve a je zcela neprůhledná a má nažloutlou barvu.

Organické látky, které jsou obsažené v plazmě, jsou plazmatické bílkoviny, glukoza neboli cukr a další látky, mezi které se řadí vitamíny, žlučová barviva, tuky a hormony.

Plazmatické bílkoviny jsou tři a to albuminy, globuliny a fibrinogeny. Albuminy na sebe vážou vodu a látky, které jsou v té vodě rozpuštěné (například enzymy, hormony, vitamíny, léky). Albuminy roznášejí živiny a látky po těle. Při nedostatku albuminů vznikají otoky. Albuminy se tvoří v játrech. Globuliny se podílejí na obranných reakcích organismu. Fibrinogen též jako albuminy vzniká v játrech a při poškození cév se mění na fibrin, který zavírá poškozenou stěnu cév. Glukóza (cukr) v krvi se nazývá tzv. glykémie. Normo hodnota glykémie je cca 3,5 až 5,5 mmpl/l).

Pro zobrazení celého studijního materiálu je potřeba se přihlásit.