Fyziologie rostlin

Obsah tohoto materiálu:

Vodní režim rostliny

Voda je svým způsobem rozpouštědlo a ovlivňuje termoregulaci rostliny. Mezi důležité pojmy patři vodní bilance, což je poměr mezi příjmem a výdejem vody. Dále vodní deficit, což znamená nedostatek vody v rostlině a hydratace, to je obsah vody v buňkách.

Procesy ovlivňující obsah vody v rostlině

Procesy, které se týkají obsahu vody v rostlině, jsou příjem, výdej nebo vedení vody.

Příjem vody u nižších rostlin a vyšších vodních rostlin probíhá celým povrchem těla. U ostatních rostlin probíhá kořenovým systémem nebo listy. Příjem vody je ovlivněn několika faktory jako je: teplota půdy, koncentrace půdního roztoku a obsah kyslíku v půdě.

Vedení vody u cévnatých rostlin probíhá za pomoci cévních svazků, kdy je voda rozváděna po celém těle rostliny. Procesy, které se týkají vedení vody v rostlině jsou transpirace (odpařování nadbytečné vody), adheze (přilnavost molekul vody na stěny cév), koheze (soudržnost molekul vody) a kořenový vztlak (působí proti gravitaci → vytlačuje vodu do vyšších poloh).

Výdej vody je ovlivněn teplotou a vlhkostí vzduchu, obsahem vody v rostlině a světlem. Způsoby, kterými se rostlina zbavuje vody, jsou transpirace (odpařování nadbytečné vody) a gutace (voda je vylučována formou kapek na listech = rosa)

Fotosyntéza

Je proces, při kterém se vytváří kyslík. Fotosynteticky aktivní jsou například zelené rostliny, sinice a autotrofní bakterie. První fotosynteticky aktivní byly sinice. Látky nezbytné pro fotosyntézu jsou světlo, voda a živiny. Fotosyntéza má dvě fáze a to primární (=světelnou) a sekundární (=temnostní).

Primární fáze neboli světelná fáze je závislá na světle a probíhá v membráně tylakoidů, konkrétně v chloroplastech. Při světelné fázi je ze světla získávána energie, která se přemění na energii chemickou a ta se ukládá do zásob.

Sekundární fáze neboli temnostní fáze není závislá na světle a probíhá v ní tzv. Calvinův cyklus, ve kterém se oxid uhličitý postupně začleňuje do organické sloučeniny a konečný produkt je hexóza (šestiuhlíkatý sacharid).

Jednoduché schéma fotosyntézy

Jednoduché schéma fotosyntézy

Od At09kg (Vlastní dílo) [CC BY-SA 3.0], prostřednictvím Wikimedia Commons

Pro zobrazení celého studijního materiálu je potřeba se přihlásit.